Programma pusaudžiem ar atkarību risku

Programma pusaudžiem ar vielu vai procesu atkarību risku ietver psihodiagnostiku, terapiju, darbu ar ģimeni un izglītošanu. Katram klientam tiek veikta izvērtēšana un izstrādāts individuāls plāns, savukārt pārējie rehabilitācijā iekļautie pasākumi tiek pielāgoti atbilstoši konkrētā pusaudža vajadzībām: motivējošā intervija, sesija ar vecākiem/aizbildņiem, individuālās korekcijas – kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT), psihoterapija, ārsta-psihiatra vai narkologa iesaiste, mākslas, sporta un citi pasākumi. Pusaudža dalība programmā ilgst līdz 3 vai 6 mēnešiem.

Nepieciešama palīdzība?