Mūsu speciālisti

Mūsu komandā šobrīd ir 17 speciālisti: klīniskie psihologi, ārsti-psihiatri, ārsts-narkologs, sociālais darbinieks, psihoterapeiti, sporta treneri, fizioterapeits, apzinātības un mākslas grupu vadītājas.

Nils Sakss Konstantinovs

Klīniskais vadītājs
nils@pusaudzim.lv

Kristīne Vilcāne

Programmu projektu vadītāja
kristine@pusaudzim.lv

Nils Konstantinovs

Nils Konstantinovs

Projekta vadītājs

"Darbs ar pusaudžiem neļauj aizmirst par to dumpīgo, pasauli mainīt gatavo, trako, sapņaino un dusmīgo daļu, kas kādreiz bija dzīva arī katrā no mums."

Nils Konstantinovs ir ieguvis maģistra grādu psiholoģijā no Mančestras Metropolitēna universitātes Lielbritānijā, un, absolvējot Latvijas Universitāti - maģistra grādu teoloģijā. Nils šobrīd studē psihoterapiju Rīgas Geštalta institūtā un Oksfordā specializējas bērnu un pusaudžu kognitīvi biheiviorālajā terapijā.

Nils ikdienā strādā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā par atkarību profilakses speciālistu, pasniedz lekcijas Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē. Iepriekš vairāk nekā 10 gadu strādājis ar jauniešiem Latvijā un Lielbritānijā, kā arī konsultējis organizācijas un uzņēmumus. Britu psihologu asociācijas biedrs, Bērnu un pusaudžu garīgās veselības asociācijas (ACAMH) biedrs, Latvijas Geštalta terapeitu asociācijas biedrs. Vairāku grāmatu un sabiedriskām norisēm veltītu publikāciju autors, kultūras balvu laureāts.

Jānis Bušs

Jānis Bušs

Psihiatrs

Dr. Jānis Bušs ārsta grādu ir ieguvis Rīgas Stradiņa universitātē 2011. gadā, psihiatra kvalifikāciju - 2015. gadā. Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno psihiatru sekcijas prezidents.

Dr. Bušs specializējas tiesu psihiatrijā un paralēli psihiatrijas praksei veselības aprūpes iestādēs pasniedz lekcijas Rīgas 1.medicīnas koledžā, Valsts policijas koledžā un Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledžā.

Jānis Lapa

Jānis Lapa

Pusaudžu psihologs

Jānis Lapa 2017. gadā ir absolvējis Latvijas Universitāti un ieguvis bakalaura grādu psiholoģijā. Šobrīd Jānis maģistrantūrā studē klīnisko psiholoģiju. Regulāri papildina zināšanas, apmeklējot starptautiskās un vietējās zinātniskās konferences un nozares seminārus, lai iepazītos ar jomas aktualitātēm.

Pusaudžu resursu centrā Jānis veic emocionālās un uzvedības sfēras izpētes, kā arī psiholoģisko konsultēšanu. Paralēli Jānis sniedz psiholoģisku atbalstu biedrībā “Skalbes”, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu uzticības tālrunī un Rīgas 71. vidusskolas rehabilitācijas centrā. Jānis vada arī seminārus un radošās darbnīcas pedagogiem un skolēniem.

Mārtiņš Seisums

Mārtiņš Seisums

Fizioterapeits, masieris

“Manuprāt, nodarbības papildina pusaudžu priekšstatu par savām spējām, sevi kā personību un sabiedrības daļu. Fiziska un mentāla spriedze šajā vecumā var būt milzīga, bet prasme to atpazīt un kontrolēt var mainīt dažādu situāciju scenārijus ilgtermiņā.”

Mārtiņš Seisums 2016. gadā ir absolvējis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ieguvis maģistra grādu un kvalifikāciju sporta fizioterapijā. Mārtiņš regulāri papildina prasmes kursos.

Paralēli darbam ar jauniešiem Pusaudžu resursu centrā Mārtiņš strādā fizioterapijas studijā “TORE” un par fizioterapeitu Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā.

Laura Bičkovska

Laura Bičkovska

Apzinātības grupu vadītāja

Laura Bičkovska ir ieguvusi izglītības zinātņu bakalaura grādu sociālajā pedagoģijā.

Laurai ir piredze jauniešu neformālās izglītības projektu īstenošanā, vispārattīstošu nodarbību vadīšanā skolas vecuma bērniem, kā arī atbalsta sniegšanā pieaugušajiem BKUS Vecāku mājā. Dabas vēstniecībā Laura vada silto smilšu nodarbības.

Pusaudžu resursu centrā Laura vadīs apzinātības grupu nodarbības, izmantojot dabas vides estētikas metodes, kas ļauj jauniešiem caur dabas vides impulsiem apzināties un līdzsvarot savas emocijas.

Anna Gubermane

Anna Gubermane

Mentors

Anna Gubermane 2009. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi kvalifikāciju speciālajā pedagoģijā. Papildus Anna apguvusi naratīvo praksi, krīžu pārvarēšanu un šobrīd apgūst drāmas terapiju.

Annai ir 10 gadu pieredze speciālajā pedagoģijā, kas iegūta, strādājot gan Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā un Rīgas 3. speciālajā skolā, gan Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē Gaiļezerā.

Maija Jēkabsone

Maija Jēkabsone

Narkologs

Dr. Maija Jēkabsone ārsta - pediatra grādu ir ieguvusi Latvijas Medicīnas akadēmijā (tagadējā Rīgas Stradiņa Universitātē) 1993. gadā. 2016. gadā Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvusi ārsta - narkologa kvalifikāciju. Profesionālo pieredzi papildina pieredzes apmaiņās ar citu Eiropas valstu speciālistiem bērnu un pusaudžu atkarību profilakses jomā.

Dr. Jēkabsone ikdienā strādā ar bērniem un pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem, sagatavo rekomendācijas.

Elīna Bārtule

Elīna Bārtule

Pusaudžu psihologs

“Labs kontakts ar pusaudzi ir liels solis pozitīvām pārmaiņām”

Elīna Bārtule 2018. gadā ir ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā.

Pieredzi darbā ar pusaudžiem Elīna ir ieguvusi praksē VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, pēc narkologa pieprasījuma novērtējot, vai jaunietis ir riska grupā turpmākai lietošanai, kā arī vispārējās izglītības iestādē, veicot izpētes skolēniem, vadot informatīvas nodarbības par psiholoģiju un klases saliedēšanās dienas.

Pusaudžu resursu centrā Elīna ne tikai konsultē klientus, bet arī vada mācības “Ceļvedis audzinot pusaudzi” - atbalsta grupas pusaudžu vecākiem, lai sniegtu izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem.

Agrita Atgāze

Sporta trenere

“Būt aktīvam nozīmē būt dzīvespriecīgam, laimīgam un smaidīgam. Kustība - tā ir virzība, lai sasniegtu mērķi, spēks - attīsta pārliecību par sevi, koordinācija - kad prāts spēj kontrolēt ķermeni.”

Agrita Atgāze 2012. gadā ir ieguvusi magistra grādu grāmatvedībā un auditā. Papildu Agrita ir ieguvusi “C” kategorijas sporta speciālista kvalifikāciju ar specializāciju aerobikā, apguvusi bērnu nometņu organizēšanu un vadīšanu, kā arī kopš 2017. gada ir licencēta Zumba instruktore.

Agrita ir aktīva un radoša personība, un ar prieku strādā ar bērniem un jauniešiem. Ikdienā paralēli grāmatvedības darbam Agrita organizē un vada bērnu nometnes. Vairākus gadus Agrita kā projektu vadītāja ir virzījusi fitnesa studijas attīstību un paralēli vadījusi veselības sprota grupas nodarbības, sporta dienas bērniem.

Arsēnijs Pavlovskis

Psihologs

Lelde Šarķe

Lelde Šarķe

Projektu vadītāja

Lelde ir ieguvusi bakalaura grādu kultūras un sociālajā antropoloģijā Latvijas Universitātē un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Banku augstskolā.

Leldei ir pieredze antropoloģisku pētījumu plānošanā un īstenošanā veselības un citās jomās. Projektu vadībā Leldei ir vairāku gadu pieredze, vadot tādus projektus kā, piemēram, bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plānu izstrāde, bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana.

Ņikita Bezborodovs

Ņikita Bezborodovs

Bērnu psihiatrs

“Man ļoti patīk rakstnieka Frederika Duglasa teiktais: “Ir vieglāk izaudzināt stiprus bērnus nekā salabot salauztus pieaugušos.”.”

Dr. Ņikita Bezborodovs ir absolvējis Rīgas Stradiņa universitāti. Specializējies psihiatrijā un bērnu psihiatrijā – padziļināti interesējies par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma diagnostika un ārstēšanu bērniem, pusaudžiem un pieaugušiem, kā arī agrīnās atpazīšanas un palīdzības iespējām pie dažādiem garīga rakstura traucējumiem bērnu un pusaudžu vecumā. Stažējies Londonas Karaliskā koledžā un Modslija hospitālis (Londona, Lielbritānija). Atkārtoti apmeklējis bērnu psihiatrijas pēcdiploma izglītības kursus ārzemēs. Ir Latvijas Psihiatru asociācijas valdes loceklis, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijas biedrs. Pasniedzējs RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā. Ir vairāku starptautiski citējamo publikāciju autors, Latvijas klīnisko vadlīniju līdzautors.

Lelde Bērziņa

Sociālais darbinieks

Lelde Bērziņa 2011.gadā ir absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi bakalaura grādu izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikāciju. 2013.gadā ieguvusi sociālā darbinieka kvalifikāciju.

Sociālajā jomā Lelde strādā kopš 2011.gada. Darba pieredzi guvusi pašvaldību sociālajos dienestos, kur ir strādājusi ar dažādām klientu grupām un sniegusi atbalstu sociālo problēmu risināšanā, sekmējusi personu funkcionēšanas spēju saglabāšanu un uzlabošanu.

Kā arī Lelde zināšanas sociālajā sfērā guvusi un papildinājusi strādājot Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā, kur veikusi profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu jauniešu sociālo problēmu rašanos. Nodrošinājusi jauniešu vajadzību apmierināšanu, mazinājusi viņu sociālās problēmas un pārstāvējusi to intereses.

Lelde vairākkārt piedalījusies viesprogrammā „Jaunie Horizonti Bērniem” kā pavadonis.

Helēna Adejanova

Pusaudžu psihologs

“Sadarbības ar klienu un viņa vecākiem pamatā ir labs kontakts, uzticēšanās un droša vide, kurā tiek ņemtas vērā klienta vēlmes un vajadzības. Man ir ļoti svarīgi ieraudzīt katrā mūsu klientā viņa resursus, stiprās puses.”

Helēna Adejanova 2015. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā. Šobrīd Helēna apgūst kognitīvi biheiviorālo terapiju un regulāri papildina savas zināšanas apmācībās, semināros un konferencēs. Ikdienā Helēna kā psihologs strādā ar bērniem Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.

Emīls Ūdris

Emīls Ūdris

Pusaudžu psihologs

"Pusaudžu gados mēs vairs neesam bērni, bet vēl neesam pieaugušie. Kas var būt kaitinošāks par to?"

Emīls ir absolvējis Māstrihtas Universitāti un ieguvis maģistra grādu psiholoģijā ar specialitāti kognitīvajā neirozinātnē. Šobrīd Emīls apgūst klīnisko psiholoģiju Latvijas Universitātē.

Emīlam ir pieredze klīniskās izpētes veikšanā un uzvedības pētniecībā. Paralēli atbalsta sniegšanai PRC Emīls sniedz krīzes intervenci centrā “Skalbes” diennakts krīzes tālruņa klientiem.

Laura Lācberga

Laura Lācberga

Pusaudžu psihologs

Laura ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē 2017. gadā. Šobrīd aktīvi turpina studijas maģistrantūrā klīniskās psiholoģijas programmā. Laura regulāri apmeklē arī dažādus nozares seminārus un kursus, lai sekotu līdzi jomas aktualitātēm.

Paralēli darbam PRC, Laura ir izglītības un skolu psihologs, kurš sniedz atbalstu skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem, konsultē un veic izpētes. Tostarp Laura konsultē cilvēkus, kuri nonākuši krīzes situācijā, krīžu centrā "Skalbes", kā arī veic jauno krīžu tālruņa konsultantu atlasi un apmācīšanu.

Nepieciešama palīdzība?