Medijiem

Mūsu centra speciālisti priecāsies sniegt profesionālu komentāru par pusaudžu garīgās veselības tematiku.

Tēmas, kurās mūsu speciālistiem ir ekspertīze un pieredze:

  • Pusaudžu vecumposma psiholoģija
  • Narkotikas, to izplatība un jaunākās tendences jauniešu vidū
  • Moderno tehnoloģiju – interneta, telefonu, datorspēļu – atkarības
  • Pusaudžu depresija, trauksme un citas garīgās veselības problēmas
  • Pusaudžu garīgās veselības veicināšana skolā un sabiedrībā

Mūs atbalsta