Grupu nodarbības vecākiem, kas audzina pusaudžus

Centrā piedāvājam bezmaksas nodarbības programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP). Tās ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā no 12-16 gadiem.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Programma ietver 10 nodarbības:

1. Ievads CAP programmā
2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība
3. Vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija
4. Veselīgs dzīvesveids
5. Pusaudžu seksualitāte
6. Pusaudžu sociālā kompetence
7. Emociju pašregulācija
8. Rūpes par sevi
9. Disciplinēšana
10. Dzīves prasmes

Nepieciešama palīdzība?