Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021. gada 09. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", SIA...